Projekty

W Młodzieżowym Domu Kultury w Trzciance odbędą się III urodziny Fundacji Marchewkowe Pole. 20 kwietnia 2016r. fundacja szykuje wielką galę dla swoich przyjaciół, partnerów w postaci organizacji, instytucji i firm, które wspierają działania fundacji oraz wolontariuszy. 

Mamy niespodziankę od Kinder+Sport dla wszystkich naszych małych podopiecznych biorących udział w projekcie "TADEK uczy pływać"!

Zapraszamy na bezpłatny Kurs Języka Angielskiego!

Kurs skierowany dla osób w wieku od 25 lat o niskich kwalifikacjach z wykształceniem co najwyżej średnim, oraz osób w wieku 50 lat i więcej, zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kompetencji z obszaru województwa w ramach projektu.

W dn. 10 marca w MDK Trzcianka odbyło się po raz pierwszy w historii spotkanie Rady Młodzieży Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego „”MOST”. Młodzież ze szkół średnich powiatu zebrała się w MDK, aby porozmawiać o możliwej współpracy, dowiedzieć się o możliwościach pozyskiwania środków zewnętrznych i odbyć swoje posiedzenie zgodnie z zaplanowanym porządkiem obrad.