Samorząd wychowanków

Przewodnicząca: Maja Żurakowska

Zastępca przewodniczącej:  Patryk Marek

Sekretarz: Paulina Piotrowska