8-10 grudnia świętem recytacji

Zapraszamy już od 8 grudnia na kolejną edycję Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego im. R. Brandstaettera

Zajrzyj na fanpage!:)