Historia MDK

Nasza placówka jest otwarta dla każdego z Was! Zaczynaliśmy w 1972 roku.

Od samego początku staramy się wzbogacać świat Waszych doznań. Młodemu człowiekowi dla prawidłowego i pełnego rozwoju potrzebna jest szkoła i MY.  W szkole zdobywa się wiedzę i niezbędne umiejętności. Natomiast na zajęciach pozaszkolnych rozwijacie swoje zainteresowania i uzdolnienia.

System zajęć pozaszkolnych jest tym drugim, niezwykle potrzebnym i korzystnym ogniwem, który wyzwala pasje i zainteresowania, który rozwija "ciekawych ludzi".

Media

Zajrzyj na fanpage!:)